کارت تخفیف 365 درصد چیست؟

با خرید کارت تخفیف 365 درصد می توانید از مراکز پزشکی مثل آزمایشگاه‌ها، مراکز دندونپزشکی و همجنین مراکز درمانی که تحت قراداد سایت 365 درصد هستند، تا 50 درصد تخفیف استفاده کنید.

این کارت به مدت یک سال قابل استفاده میباشد.

در این یک سال میتوانید به دفعات نامحدود از این کارت تخفیف استفاده کنید.