خدمات سلامتی و پزشکی

دارندگان تخفیف کارت ۳۶۵ درصد می‌توانند از این اشتراک به مدت یک سال به دفعات نامحدود، از مراکز پزشکی طرف قرارداد استفاده کنند.

رادیولوژی سونوگرافی (8)

دندانپزشکی (37)

پوست و زیبایی (14)

آزمایشگاه (17)

چشم پزشکی و عینک (9)

خدمات پزشکی و پرستاری (1)

زنان زایمان (8)

شنوایی سنجی (2)

کارت 365درصد

کارت تخفیف 365 درصد

با خرید این کارت میتوانید از تخفیف های خدمات پزشکی مثل آزمایشگاه‌ها، دندانپزشکی، مراکز درمانی تا ۵۰ درصد بهره ببرید.

صفر تا صد خدمات دندانپزشکی

با استفاده از کارت تخفیف 365 درصد تا سقف 50 درصد از خدمات دندانپزشکی استفاده کنید
دندانپزشکی
  • 365 درصد دندانپزشکی
  • پوست و زیبایی
  • آزمایشگاه

درمانگاه دندانپزشکی ابن سینا

درمانگاه دندانپزشکی شفا

درمانگاه شبانه روزی پارس

دکتر جراح دندانپزشک منوچهرمهدی زاده

دکتر حسین زاده

دکتر محمد مصلح شیرازی

دندانپزشکی بیمارستان جم

دندانپزشکی دکتر الناز پورآقاجانی

دندانپزشکی دکتر پورشکیبائی

دندانپزشکی دکتر حجت طاهر رودسری

دندانپزشکی دکتر داوود ثمره افسری

دندانپزشکی دکتر سروش هوشنگی