کلینیک دندانپزشکی آنل

کلینیک بینایی سنجی کژال

بینایی سنجی و عینک سازی میلان اپتیک

آزمایشگاه پاستور

کلینیک دندانپزشکی دکتر اخگر

آزمایشگاه تخصصی پارس طب

کلینیک دندانپزشکی نیایش

کلینیک زیبایی دکتر حمید مهاجری نژاد

کلینیک پوست، مو و زیبایی دکتر سید حسن سبحانی

درمانگاه دندانپزشکی ابن سینا

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی زیبایی آتما

عینک سازی و بینایی سنجی دنا